trasy biegowe

W Jakuszycach w Górach Izerskich są najlepsze warunki do uprawiania narciarstwa biegowego dla początkujących i zaawansowanych narciarzy w Polsce . Dzięki doskonałym warunkom klimatycznym pokrywa śnieżna zalega grubą warstwą od początku listopada do późnej wiosny.

 

Trasy wyczynowe posiadaja homologację światową FIS (Międzynarodowej Federacji Narciarskiej):

1. Trasa Unii Europejskiej - 7.500 m (CL, F) klasa D

2. Trasa Elektrowni Turów - 5.005 m A (Cl) klasa E

3. Trasa PKO Bank Polski - 5.090 m B (F) klasa E

4. Tras Marszałkowska - 1.000 m ( do 1.500m) klasa D

 

 

 

Trasa dla narciarzy początkujących, PKO BP 1.

Trasa dla początkujących

Od pkt 1. Polana Jakuszycka, 884 m. n.p.m.

Do pkt 3. Rozdroże pod Działem Izerskim, 886 m. n.p.m.

 

Trasa niezwykle  łatwa. Rozpoczyna się na Polanie Jakuszyckiej  dalej przez pkt 1A tzw. trasę Bodzką, położoną na wysokości 868 m n.p.m..  oraz  przez punkt orientacyjny 2A lub torowiskiem do punktu 2 czyli do tzw. Ryzy (840 m. n.p.m. ostrym, krętym podejściem do punktu 2A. i jw. do pkt3

 

Pozostałe Trasy spacerowe

Narciarskie trasy spacerowo - turystyczne około 100 km

Wszystkie trasy tworzą pętle w kształcie listka koniczyny i łączą się ze sobą, dając możliwość łączenia tras przejazdu lub wyboru z dostosowaniem do własnych potrzeb.

• Najniżej położony punkt na trasach - 752 m n.p.m

• Najwyżej położony punkt na trasach - 1003 m n.p.m..

 

W centrum  Jakuszyc znajdują się wypożyczalnie sprzętu biegowego zlokalizowane przy samej ulicy .

 

Trasy inhalacyjne A, B, C, D PZU ŻYCIE 2. Trasy inhalacyjne A, B, C, D PZU ŻYCIE

Trasy o zróżnicowanym stopniu trudności

Od pkt 3 Pod Działem Izerskim, 860 m n.p.m.

Do pkt 3A, 3B ,10, 9 i 11 KGHM POLSKA MIEDŹ, 925 m n.p.m

A - Prosta

B - Łatwa

C - Ciekawa

D - Trudna - Prezesa

 

Trasy inhalacyjne składają się z czterech części : A, B, C, D o zróżnicowanym stopniu trudności, przystępne z wyjątkiem D, która wymaga większych umiejętności zjazdowych. Powyższe  trasy rozpoczynają się na Rozdrożu pod Działem Izerskim. Bardzo ciekawa trasa , urozmaicona pod względem widokowym, terenowym oraz urozmaicona topograficznie i widokowo

 

 

Trasa Koziniec 4. Trasa Koziniec

Trasa dla średnio zaawansowanych

Od pkt 3. Rozdroże pod Działem Izerskim, 860 m. n.p.m.

Do pkt 6. Przy Graniczniku, 840 m. n.p.m.

 

Prowadząca do Orla wokół Kozińca. W przeważającej części płaska. Trudniejszą część stanowi odcinek między 5A a 6. Można jednak wybrać łatwiejszy wariant trasy, biegnący przez 5A, 6A, 6. W punkcie 5A można podziwiać przepiękny widok na biegnący dołem przełom rzeki Izery oraz na Bukowec po czeskiej stronie. Pkt 5 to tzw. Pomnik Leśnika. Trasa ta przebiega przez las mieszany oraz bukowy. Ta część nazwana jest Trasą Sygnałów Dnia .

 

 

Izerska Hala 5. Izerska Hala

Trasa dla średnio zaawansowanych

Od pkt 7. Nad Kamionkiem, 825 m n.p.m.

Do pkt 30 .Chatka Górzystów, 840 m n.p.m.

 

Płaska, często zawiewana śniegiem , prowadzi do schroniska „Chatka Górzystów” przez Dziczy Jar, Halę Izerską oraz Rezerwat Torfowiska Doliny Izery. Gospodarze schroniska "Chatka Górzystów" wydają bezpłatnie herbatę dla posiadaczy aktualnego karnetu dla użytkowników tras biegowych Ośrodka Narciarstwa Biegowego.

 

 

Trasa KGHM Polska Miedź6. Trasa KGHM Polska Miedź

Trasa dla średnio zaawansowanych

Od pkt 7. Nad Kamionkiem, 825 m n.p.m.

Do pkt 15. Samolot, 995 m n.p.m.

 

Trudna i uciążliwa, duża  różnica wzniesień od 825 m n.p.m. na Orlu do 998 m n.p.m. na tzw. „Samolocie”. W punkcie 11 KGHM POLSKA MIEDŹ, położonym na wysokości 925 m n.p.m., należy skręcić w prawo do góry i następnie atrakcyjnym zjazdem do punktu 12 przy Rozdrożu Miedzianym ( 960 m n.p.m.). Można również wybrać wariant z pkt 11 urokliwym zjazdem do ptk. 12 bądź z pkt 11 przez tzw. "Samolot" do pkt orientacyjnego 15 przy Słonecznej Polanie.

 

 

Krogulec7. Krogulec

Trasa dla średnio zaawansowanych

Od pkt 12. Rozdroże Miedziane, 960 m n.p.m.

Do pkt 15. Samolot, 998 m n.p.m.

 

Duża część trasy  płaska, zwłaszcza między pkt 12 a 13. Od pkt13 Na Bagnie (985 m n.p.m.) trasa prowadzi lekkim zjazdem do lasu po drodze z muldami a następnie trudnym podbiegiem na Krogulec (1001 m n.p.m.) i ponownie łatwym zjazdem wokół Krogulca powrót do pkt 13. Z pkt 13 podbiegiem do pkt14 do tzw. Drzewa Lisa a z stamtąd płaską trasą do pkt 15, czyli na tzw. "Samolot". Ładne widoki z Krogulca na Szczyty Gór Izerskich.

 

 

Jeleniogrska 8.

Trasa dla średnio zaawansowanych

Od pkt 15. Samolot, 980 m n.p.m.

Do pkt 19. Spotkanie, 954 m n.p.m.

 

Trudna topograficznie trasa –z istnym labiryntem tras. Między punktami 15 i 16, czyli od tzw. "Samolotu" do Cichej Równi (1003,5 m n.p.m.) trasa jest płaska i łagodna. Pomiędzy Cichą Równią 16 a Kamiennym Kamieniem (980 m n.p.m.) 17 stromy zjazd. Od Kamiennego Kamienia 17 w kierunku Odbudowanego Lasu 18 prowadzi tzw. trasa wiosenna, z charakterystycznym śniegiem zalegającym w tym miejscu aż do końca maja . Można jednak wybrać wariant 15-17 tzw. trasą Maćkowiaka, to znaczy trasą przebiegającą przez Cichą Równie i wrócić na tzw. „Samolot”. Dalej trasa 17-18 prowadzi do ”Drzewa Lisa” a następnie trasą TV Polonia, przez trasę ambonkową w kierunku punktu 19 tzw. Spotkania (954m n.p.m.) z powodu skąpego zadrzewienia jest ona często zawiewana, w końcowej części łatwy zjazd.

 

 

Wołga, Górny Dukt Końskiej Jamy 9.

Trasa dla średnio zaawansowanych

Od pkt 19. Spotkanie , 954 m n.p.m.

Do pkt 1. Polana Jakuszycka, 864 m n.p.m.

 

Płaska i łagodna, w końcowej części znajduje się uciążliwy zjazd na Polanę Jakuszycką 1, który niewątpliwie wymaga umiejętności zjazdu. Trasa ta krzyżuje się z trasami wyczynowymi. Zalecamy powrót 19-22-20B-1, czyli przez punkty orientacyjne Spotkanie 19, Rozdroże pod Cichą Równią 22, dalej "Łąką Maliszewskiego" 20B do Polany Jakuszyckiej 1

 

 

Trasa Elektrowni Turów10.

Trasa dla średnio zaawansowanych

Od pkt 22.Rozdroże pod Cichą Równią, 943 m n.p.m.

Do pkt7. Nad Kamionkiem, 825 m. n.p.m.

 

Droga łagodna ze spadkiem w kierunku schroniska Orla, wzdłuż u Rozdroża pod Cichą Równią, w dalszej części przecina tzw. Jelenią Łąkę, z powodu rzadkiego zalesienia często spotykane zawieje. Wskazany i szczególnie polecany spacer przez 22A, 22B tzn. Jelenią Łakę a dalej Starą Drogą Celną, czyli tzw. trasą Elektrowni Turów.

 

 

Trasa Marszałkowska 11.

Trasa dla początkujących

Od pkt 1. Polana Jakuszycka, 864 m. n.p.m.

Do pkt 20.Most na Kamiennej "Łąka Maliszewskiego", 855 m n.p.m.

 

Łatwy zjazd przy Łące Maliszewskiego, w dalszej części trasy znajdują się tereny dojazdowe do wielu tras a w jej końcowej części znajduje się terenowa stacja meteorologiczna.

 

 

 

Trasa Bez Łaski12.

Trasa dla średnio za\awansowanych

Od pkt 20.Most na Kamiennej "Łąka Maliszewskiego", 855 m n.p.m.

Do pkt 22.Rozdroże pod Cichą Równią, 943 m n.p.m.

 

Trasa wiedzie przez źródło wody mineralnej 21, położone na wysokości 858 m n.p.m. 21 i Waloński Kamień 21A. W końcowej części trasa jednokierunkowa z wąskim i uciążliwym podbiegiem do pkt 22.

 

 

Trasa Nowa górna13.

Trasa dla zaawansowanych

Od pkt20.Most na Kamiennej "Łąka Maliszewskiego", 855 m n.p.m.

Do pkt22.Rozdroże pod Cichą Równią, 943 m n.p.m.

 

Przez 21, 25, 27 i 28, długi podbieg i zjazd w lesie o umiarkowanym nachyleniu. W pkt 27 zapomniana cisza leśna, od pkt 27 rozpoczyna się zjazd „Droga Szklarską” do pkt 22.

Uwaga: Na trasie wymagane umiejętności zjazdowe, w części środkowej w razie braku uwagi  wjechać do strumienia Ciekoń.

Na trasie wiodącej od pkt 21, przez 25, 26, 27, 28 do pkt 22 a między pkt 26 i 27 znajduje się uciążliwy jednokierunkowy podbieg. Z punktu 26 już blisko do Zakrętu Śmierci lub w dół do Białej Doliny.

UWAGA: Na trasach można spotkać psie zaprzęgi dla ułatwienia saniom i psom, lepiej zejść z trasy

 

 

Trasa RADIOWEJ JEDYNK14.

ŻÓŁTO-ZIELONA, RADIOWEJ JEDYNKI

Od pkt 1. Polana Jakuszycka, 864 m n.p.m. do pkt 1 przez pkt 22. Rozdroże pod Cichą Równią, 943 m n.p.m., oraz częściowo przez trasę Kopalni Turów, Elektrowni Turów i powrót na Rozdroże pod Cichą Równią następnie do Polany Jakuszyckiej, w tym: Żółtą: dla średniozaawansowanych, lub Zieloną: dla spacerujących na nartach i idących godnie, również na nartach.

Wyjście trasy znajduje się w pkt 1 na Polanie Jakuszyckiej a dalej prowadzi Dolnym Duktem Końskiej Jamy do pkt 22, tzn. do Rozdroża pod Cichą Równią a następnie trasą Kopalni Turów do trasy Elektrowni Turów do pkt 19, czyli do tzw. Spotkania. Powrót Górnym Duktem Końskiej Jamy do pkt1 na Polanie Jakuszyckej

Uwaga: Na trasie Dolny Dukt Końskiej Jamy można spotkać trenujące psie zaprzęgi.